Strona w trakcie przebudowy

Naszą ambicją jest bycie nowoczesnym partnerem małych i średnich firm
dostarczających innowacyjne produkty dla sektora opieki zdrowotnej.

Misja PharmaHousePoland

Zależy nam na pełnym zaspokajaniu potrzeb naszych Klientów poprzez dostarczanie produktów wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością i bezpieczeństwem.
Oferując coraz nowsze i skuteczniejsze produkty, współpracując ściśle z naszymi Klientami, zatrudniając doskonale wykwalifikowanych pracowników, a także postępując zgodnie z zasadami etycznymi będziemy w stanie pozyskiwać nowych odbiorców. Priorytetem jest dla nas utrzymywanie dobrych relacji z Klientem i darzenie się wzajemnym szacunkiem.

Główne zasady, którymi się kierujemy

  • Zdrowa współpraca
  • Uczciwość
  • Koncentracja na Kliencie i zadaniu
  • Otwartość
  • Elastyczność
  • Prostota