Strona w trakcie przebudowy

Naszą ambicją jest bycie nowoczesnym partnerem małych i średnich firm
dostarczających innowacyjne produkty dla sektora opieki zdrowotnej.

Misja PharmaHousePoland

Zależy nam na pełnym zaspokajaniu potrzeb naszych Klientów poprzez dostarczanie produktów wyróżniających się wysoką jakością, innowacyjnością i bezpieczeństwem.
Oferując coraz nowsze i skuteczniejsze produkty, współpracując ściśle z naszymi Klientami, zatrudniając doskonale wykwalifikowanych pracowników, a także postępując zgodnie z zasadami etycznymi będziemy w stanie pozyskiwać nowych odbiorców. Priorytetem jest dla nas utrzymywanie dobrych relacji z Klientem i darzenie się wzajemnym szacunkiem.

Główne zasady, którymi się kierujemy

  • Zdrowa współpraca
  • Uczciwość
  • Koncentracja na Kliencie i zadaniu
  • Otwartość
  • Elastyczność
  • Prostota

O nas

Firma Pharma House Poland Sp. z o.o. prowadzi hurtownię farmaceutyczną w oparciu o zezwolenie GIF – N – 4111/108/ASK/10 wydane dnia 15-10-2010 oraz GIF-N-4430/37/ASz/12
Hurtownia prowadzi szeroki obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i kosmetykami. Naszym celem jest zapewnienie stabilnego rozwoju firmy przy zachowaniu najwyższych standardów jakości przechowywania i dystrybucji produktów leczniczych.
Jesteśmy stabilnym i bezpiecznym partnerem na rynku usług farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb aptek.

Przydatne linki

  • https://www.gif.gov.pl/
  • http://www.mwif.pl/
  • http://www.urpl.gov.pl/pl

Informacja w sprawie zgłaszania podejrzenia działań niepożądanych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003r w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych nakłada na podmiot odpowiedzialny obowiązek zbierania informacji o działaniach niepożądanych produktów leczniczych.
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich.
Zgłoszenia działania niepożądanego należy wysłać do:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Faks: 22 49 21 309
E-mail: ndl@urpl.gov.pl

W przypadku wstrzymań lub wycofań produktów leczniczych prosimy o kontakt pod całodobowym numerem telefonu

Osoba Odpowiedzialna

Dominik Rudziński – telefon 606910046

Osoba Odpowiedzialna za obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

Monika Gortat

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych wraz z instrukcją postępowania dostępny jest na stronie www.urpl.gov.pl